Tagarchief: vloeken

U mag definitief vloeken.

Gevloek in de binnenkamers van de Bond tegen het Vloeken.
Deze club, die al bijna honderd jaar lang geld verspilt aan even ineffectieve als moralistische posters – waarmee zij bovendien het imago van het christendom meer slecht dan goed doen – moet de komende tijd overuren draaien.
Want u mag vloeken.
U hoort het goed. U mag vloeken. Smadelijke godslastering. Als u besluit , om welke reden dan ook, in de comments hieronder een willekeurig opperwezen te beledigen, hangt u geen gevangenisstraf of geldboete boven het hoofd. Van harte, en veel plezier met dit nieuw verworven recht!

Advertenties

Gefeliciteerd! U mag vloeken.

Nieuws uit de Tweede Kamer. Daar heeft men bepaald, dat wij mogen vloeken. Smalen, lasteren, Godverdommen, Jezuschristussen. Je mag zelfs een verhaal schrijven, waarin God in de gedaante van een ezel aan je verschijnt. Je mag die ezel dan zelfs verkrachten. En dat allemaal zonder straf.

Wat leven we in een mooi land!

Na de vlam uit de hemel hadden we het zwaard van de overheid (rechtstreeks uit onze geliefde Geloofsbelijdenis), maar die is nu dus ook weg. Als u maar weet dat de zonde tegen de Geest nooit wordt vergeven.

Zonder dollen: zowel het afschaffen als het krampachtig vasthouden van deze wet is natuurlijk droeve symboolpolitiek.