Tagarchief: paus

Paus: wie goed doet, wordt gered

De nieuwe paus, die Goddank elke gelegenheid aangrijpt om zich te profileren en het christendom positief in de kranten te krijgen, heeft weer ’n opvallende uitspraak gedaan.

Wat gebeurt er met ongelovigen? Kunnen ze worden gered?
Tuurlijk, zegt de paus. Als zij goed doen, zijn zij kinderen Gods.

Jezus was immers het losgeld voor allen, aldus Franciscus. Lees verder

Advertenties

De Paus die regels breekt door goed te doen

Op deze Stille Zaterdag niet veel woorden van mijn kant, maar een veelzeggend beeld.
De Paus, die de voeten van jonge gevangenen wast.
En het interessante is: hij wast ook de voeten van vrouwen.
Dat mag helemaal niet, volgens kerkelijke regels.
Zo is de Paus, door goedheid regels brekend, ’n waardig representant van Christus.
Inclusief de bijbehorende kritieken: dat hij de media bespeelt,
of dat hij het slechte voorbeeld geeft door tegen z’n eigen regels in te gaan.

Wie is eigenlijk de Protestantse Paus?

Nee, natuurlijk hebben wij geen Paus.
Ja, natuurlijk was de Paus één van de grote verschilpunten tussen ‘ons’ en Rome. Maar toch kiest iedereen z’n vertegenwoordigers bij uitstek.

Zo viel mijn oog laatst op het boek hier rechts: Rome en Reformatie. De eerste groep heeft geen moeite om ’n vertegenwoordiger te kiezen.

Maar wie mag namens de Reformatie schrijven? Kennelijk is dat Ouweneel. Paus Willem I? Lees verder

Franciscus, Franciscus, Franciscus?

Dat de nieuwe paus meer dan één Franciscus in gedachten had toen hij zijn originele pauselijke naam verzon, zal best.

Maar als Protestant kan ik natuurlijk maar één heilige tegelijk behappen, en dat kan in dit geval niemand anders zijn dan: Assisi.

Franciscus van Assisi: dienstbaar aan vrede, begaan met zieken, levend onder de armen. Een behoorlijk inspirerend figuur.

Lees hier ‘ns wat meer over zijn levenshouding.